Mobil logo

Arbetsterapi och mycket mera!

Genom insatser av arbetsterapi hjälper vi människor att bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och arbeten. Vinsten är ökad livskvalitet, självständighet och frihet.

Vi arbetar inom följande områden

  • Handrehabilitering
  • Sömn
  • Stress
  • Smärta
  • Neuropsykiatri
  • Minnesbedömning
  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning
  • Akupunktur
  • KBT

Bemanning arbetsterapeuter

Hyra arbetsterapeut. Att hyra arbetsterapeut är ett mycket kostnadseffektivt sätt att sköta bemanning vid produktionstoppar, semesterledighet, föräldraledighet mm. Vi bemannar bland annat vårdenheter i regionerna Varberg, Kungsbacka och Göteborg med arbetsterapeuter.

Vi vet vad vi kan, Ni vet vad ni behöver, kontakta oss gärna för en första dialog.