Mobil logo

Vår integritetspolicy

Du kan alltid räkna med att LYRA Rehab respekterar och värdesätter din personliga integritet.

När du kontaktar oss vi e-mail godkänner du att LYRA Rehab får använda sig av de uppgifter du lämnat för att ta kontakt med dig. Vi använder inte de uppgifterna i annat syfte än att besvara din fråga. Vi för inte vidare de uppgifter du lämnat till LYRA Rehab till tredje part och vi säljer inte några som helst uppgifter vidare.

När du bestämmer dig för att bli kund hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter under den tiden som du är kund hos oss för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag på bästa sätt gentemot dig som kund. De uppgifter som enligt bokföringslagen måste sparas kommer LYRA Rehab att spara på ett för kunden säkert sätt. 

Har du funderingar eller frågor så kontakta oss gärna.

info@lyrarehab.se 
Victoria Jönsson tfn +46 (0)70-090 72 92
Carina Göök tfn +46 (0)70-794 07 01