Mobil logo

Arbetsterapi och mycket mera!

Genom arbetsterapi hjälper vi människor att bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och arbeten. Vinsten är ökad livskvalitet, självständighet och frihet.
Vi arbetar b la med vårdval rehab och har verksamheter i Göteborg, Kungsbacka och i Varberg med omnejd. Kostnad för besöket inom vårdvalet är 100 kronor, frikort gäller.

Vi arbetar inom följande områden

  • Psykisk ohälsa: tex stress, depression, ångest
  • Neuropsykiatri: tex ADHD
  • Sömn
  • Smärta
  • Minnesbedömning
  • Handrehabilitering
  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning
  • Akupunktur