Mobil logo

Arbetsterapi och mycket mera!

Genom insatser av arbetsterapi hjälper vi människor att bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och arbeten. Vinsten är ökad livskvalitet, självständighet och frihet.
Vi arbetar med vårdval rehab och har verksamheter i Göteborg och i Varberg. Vi tar emot dig via remiss eller om du själv tar kontakt med oss. Kostnad för besöket inom vårdvalet är 100 kronor, frikort gäller.

Vi arbetar inom följande områden

  • Handrehabilitering
  • Sömn
  • Stress
  • Smärta
  • Neuropsykiatri
  • Minnesbedömning
  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning
  • Akupunktur