Mobil logo

Vidareutbildningar och kurser för arbetsterapeuter

Lyra Rehab har basutbildningar och fördjupningskurser inom handrehabilitering. Kurserna vänder sig till arbetsterapeuter som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering och innehåller teori samt praktiska moment. I fördjupningskursen inom handrehabilitering fördjupar vi oss i ortos tillverkning.

Vi genomför även utbildningar för arbetsterapeuter inom problematik med sömnen. I kurserna tar vi upp sambandet mellan sömn, stress och livsstil. Vi arbetar evidensbaserat och utgår från aktuell forskning. I kursen får deltagarna konkreta råd kring att hålla sömnskola.

Basutbildning i handrehabilitering 
5 dagar


Innehåll: Anatomi, mätteknik, diagnostisering och behandling av vanligt förekommande handproblem som nervinklämning, frakturer, sen- och mjukdelsskador och överansträngning. Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom handrehab och till dig som behöver påfyllning. Teori och ortostillverkning ingår i utbildningen.

När: 22-26 mars 2021

Var: Folkets Hus Magasinsgatan 17, Varberg

Föreläsare: Leg arbetsterapeut Linda Marberg

Pris: 9 800 kronor exkl moms. I priser ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch.

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se
Anmälan är bindande!


 

Utbildningar och kurser för arbetsterapeuter.

Sömnutbildning 
2 dagar


Innehåll:
 Sömnteori, samband mellan sömn, stress och livsstil, behandling och aktuell forskning.

När: Våren 2021

Var: Folkets hus Magasinsgatan 17, Varberg

Föreläsare: Leg. arbetsterapeut Victoria Jönsson

Pris: 5 200 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch.

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se
Anmälan är bindande!

Erbjudande om verksamhetsförlagd utbildning

Vi skräddarsyr kundanpassade kurser utifrån era behov. Kontakta oss för era specifika önskemål för vidare dialog och bokning.

info@lyrarehab.se
Victoria Jönsson: tfn +46 (0)70-090 72 92
Carina Göök: tfn +46 (0)70-794 07 01

LYRA REHAB - utbildningar och kurser i handrehabilitering och ortostillverkning för arbetsterapeuter.