Mobil logo

Vidareutbildningar och kurser för arbetsterapeuter

Lyra Rehab har basutbildningar och fördjupningskurser inom handrehabilitering. Kurserna vänder sig till arbetsterapeuter som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering och innehåller teori samt praktiska moment. I fördjupningskursen inom handrehabilitering fördjupar vi oss i ortos tillverkning.

Vi genomför även utbildningar för arbetsterapeuter inom problematik med sömnen. I kurserna tar vi upp sambandet mellan sömn, stress och livsstil. Vi arbetar evidensbaserat och utgår från aktuell forskning. I kursen får deltagarna konkreta råd kring att hålla sömnskola.

Utbildningar och kurser för arbetsterapeuter.

Basutbildning i handrehabilitering för arbetsterapeuter

Innehåll: Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering. Kursen innehåller såväl teori och praktiska moment:
Anatomi, undersökningsmetodik, diagnosticering, behandling, mätmetoder och utvärdering.
Diagnoser som är vanligt att stöta på oavsett verksamhet är nervinklämning, handled- och fingerfrakturer och svullnad. 
Catell AB medverkar med information om prefabicerade ortoser och mätinstrument.

När: 23-25 september 2019
Var: Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg.

Föreläsare: Leg. arbtsterapeut Linda Marberg 

Pris: 4.995 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika.

Sista anmälningsdag: 6 september 2019
OBS! Anmälan är bindande
Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Fördjupningskurs i handrehabilitering och ortostillverkning för arbetsterapeuter

Innehåll: 
Kursen vänder sig till dig som gått Basutbildning i handrehabilitering via Lyra Rehab eller någon annan likvärdig utbildning. Kursen innehåller diagnoser som förekommer inom primärvården. Hela dag 2 ägnar vi åt ortostillverkning.

När: Datum ej satt
Var: Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg

Föreläsare: Leg. arbetsterapeut Ingrid Jönsson

Pris: 

Sista anmälningsdag:

Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Sömnutbildning för arbetsterapeuter

Innehåll: Sömnteori, samband mellan sömn, stress och livsstil, behandling, aktuell forskning och konkreta råd kring att hålla sömnskola.

När: 17-18 oktober 2019
Var: Dalheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg

Föreläsare: Leg. arbetsterapeut Victoria Jönsson

Pris: 4. 995 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch. OBS anmälan är bindande

Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Vi skräddarsyr även kundanpassade kurser utifrån era behov. Kontakta oss för era specifika önskemål för vidare dialog och bokning.

info@lyrarehab.se
Victoria Jönsson: tfn +46 (0)70-090 72 92
Carina Göök: tfn +46 (0)70-794 07 01

LYRA REHAB - utbildningar och kurser i handrehabilitering och ortostillverkning för arbetsterapeuter.