Mobil logo

Vidareutbildningar och kurser för arbetsterapeuter

Lyra Rehab har basutbildningar och fördjupningskurser inom handrehabilitering. Kurserna vänder sig till arbetsterapeuter som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering och innehåller teori samt praktiska moment. I fördjupningskursen inom handrehabilitering fördjupar vi oss i ortos tillverkning.

Vi genomför även utbildningar för arbetsterapeuter inom problematik med sömnen. I kurserna tar vi upp sambandet mellan sömn, stress och livsstil. Vi arbetar evidensbaserat och utgår från aktuell forskning. I kursen får deltagarna konkreta råd kring att hålla sömnskola.

Utbildningar och kurser för arbetsterapeuter.

Basutbildning i handrehabilitering för arbetsterapeuter, 5-dagar

Innehåll: Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering. Kursen innehåller såväl teori och praktiska moment:
Anatomi, undersökningsmetodik, diagnosticering, behandling, mätmetoder, ortostillverkning och utvärdering.
Diagnoser som är vanligt att stöta på oavsett verksamhet är nervinklämning, handled- och fingerfrakturer och svullnad. 
Catell AB medverkar med information om ortoser och mätinstrument.

När: 28 sept- 2 okt 2020    
Var: OBS Flyttad till Varberg pga Covid-19. 
Folkets hus Magasinsgatan 17, Varberg. 

Föreläsare: Leg. arbetsterapeut Linda Marberg 

Pris:  9 500 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika.

Sista anmälningsdag: 7 sept 2020

Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Fördjupningskurs i handrehabilitering och ortostillverkning för arbetsterapeuter

Innehåll: 
Kursen vänder sig till dig som gått Basutbildning i handrehabilitering 3-dagar eller annan likvärdig utbildning. Kursen innehåller diagnoser som förekommer inom primärvården. Hela dag 2 ägnar vi åt ortostillverkning.

När:19-20 oktober 2020
Var: OBS Flyttad till Varberg pga Covid-19.
Folkets hus Magasinsgatan 17, Varberg
Föreläsare: Leg. arbetsterapeut Linda Marberg

Pris: 5 200 kr exkl moms. I priser ingår kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika.

Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Sömnutbildning för vårdpersonal

Innehåll: Sömnteori, samband mellan sömn, stress och livsstil, behandling och aktuell forskning.

När: 8-9 oktober 2020
Var: OBS flyttad till Varberg pga Covid-19
Folkets hus Magasinsgatan 17, Varberg

Föreläsare: Leg. arbetsterapeut Victoria Jönsson

Pris: 5 200 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch.

OBS anmälan är bindande

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Vi skräddarsyr även kundanpassade kurser utifrån era behov. Kontakta oss för era specifika önskemål för vidare dialog och bokning.

info@lyrarehab.se
Victoria Jönsson: tfn +46 (0)70-090 72 92
Carina Göök: tfn +46 (0)70-794 07 01

LYRA REHAB - utbildningar och kurser i handrehabilitering och ortostillverkning för arbetsterapeuter.