Mobil logo

Din Rehab partner i västra Sverige

LYRA Rehab är ett kunskapsföretag som bemannar och utbildar inom arbetsterapi.

Lyra Rehab är ett företag som funnits sedan 2009. Vi riktar oss till alla verksamheter som har behov av arbetsterapi och livshantering.

Vår vision är att underlätta livet för människor!

Lyra Rehab är ett företag som funnits sedan 2009. Vi riktar oss till alla verksamheter som har behov av arbetsterapi och livshantering. Vi verkar inom olika brancher som primärvård, kommunal verksamhet, skolor, privat personer och företag. Vårt ledord är aktivitet.

Vi arbetar med livshantering, vardagsrevision, aktivitetsbalans, handrehabilitering,  akupunktur, utbildning, rehabkoordinering, TMU/AFU  och KBT- samtalsterapi mm.

Bemanning

Vi bemannar vårdföretag med legitimerade arbetsterapeut, dels som en permanent lösning eller när ni har behov av förstärkning på grund av ökat arbetstryck, semestrar eller vid sjukdom. Uppdragen kan vara för både långa och korta perioder.
Läs mer om vår bemanning >

Rehabilitering

Genom insatser av arbetsterapi hjälper vi människor att bibehålla eller förbättra sin förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och arbeten. Vinsten är ökad livskvalitet, självständighet och frihet. Läs mer om vår rehabilitering >

KBT

KBT hjälper personer att genomföra förändringar eller att nå ett mål. Metoder som används är kognitiv beteendeanalys, kartläggning av tankar, känslor, fysiska reaktioner samt beteende. Tonvikt läggs på här och nu.
Läs mer om vår KBT >

Aktuella utbildningar

Basutbildning i handrehabilitering
När: 23-25 september 2019 i Göteborg

Två dagars sömnutbildning för arbetsterapeuter
När: 17-18 oktober 2019 i Göteborg

Vi kan även åka till Er arbetsplats och hålla kurser. Hör av er i så fall!

Mer information »

LYRA REHAB – utbildningar och bemanning med arbetsterapeuter