Utbildning/föreläsningar

Basutbildning i handrehabilitering för arbetsterapeuter

Innehåll: Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering. Kursen innehåller såväl teori och praktiska moment:
Anatomi, undersökningsmetodik, diagnosticering, behandling, mätmetoder och utvärdering.
Diagnoser som är vanligt att stöta på oavsett verksamhet är nervinklämning, handled- och fingerfrakturer och svullnad. 
Catell AB medverkar med information om prefabicerade ortoser och mätinstrument.

När: 23-25 september 2019 Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg.

Föreläsare: Linda Marberg Leg arbetsterapeut

Pris: 4.995 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagsfika.

Sista anmälningsdag: 6 september 2019
OBS! Anmälan är bindande
Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Sömnutbildning för arbetsterapeuter

Innehåll: Sömnteori, samband mellan sömn, stress och livsstil, behandling, aktuell forskning och konkreta råd kring att hålla sömnskola.

När: 17-18 oktober 2019
Föreläsare: Victoria Jönsson Leg arbetsterapeut
Var: Dalheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg

Pris: 4. 995 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch. OBS anmälan är bindande

Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Fördjupningskurs i handrehabilitering och
ortostillverkning för arbetsterapeuter

Innehåll: 
Kursen vänder sig till dig som gått Basutbildning i handrehabilitering via Lyra Rehab eller någon annan likvärdig utbildning. Kursen innehåller diagnoser som förekommer inom primärvården. Hela dag 2 ägnar vi åt ortostillverkning.

När: 24-25 januari 2019
Var: Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg

Pris: 4.995 kr exkl moms OBS anmälan är bindande

Föreläsare: Ingrid Jönsson Leg arbetsterapeut

Sista anmälningsdag: 9 januari 2019

Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se