Utbildning/föreläsningar

Basutbildning i handrehabilitering för arbetsterapeuter

Innehåll: Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande utbildning i handrehabilitering. Kursen innehåller såväl teori och praktiska moment:
Anatomi, undersökningsmetodik, diagnosticering, behandling, mätmetoder och utvärdering.
Diagnoser som är vanligt att stöta på oavsett verksamhet är nervinklämning, handled- och fingerfrakturer och svullnad. 
Catell AB medverkar med prefabicerade ortoser och mätinstrument.

När: 5-7 februari 2018 Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg.

Föreläsare: Ingrid Jönsson Leg arbetsterapeut

Pris: 4.995 kr

Sista anmälningsdag: 20 januari 2018
OBS! Anmälan är bindande
Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Sömnskola för arbetsterapeuter

Innehåll: Sömnteori, samband mellan sömn, stress och livsstil, behandling, aktuell forskning och konkreta råd kring att hålla sömnskola.

När: 9-10 oktober 2017 Dalheimers Hus Slottskogsgatan 12 Göteborg

Föreläsare: Victoria Jönsson Leg arbetsterapeut

Pris: 4.750 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch.

Sista anmälningsdag: 27 september 2017. 
OBS! Anmälan är bindande!
Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se

Fördjupningskurs i handrehabilitering och
ortostillverkning för arbetsterapeuter

Innehåll: 
Kursen vänder sig till dig som gått Basutbildning i handrehabilitering via Lyra Rehab eller någon annan likvärdig utbildning. Kursen innehåller diagnoser som förekommer inom primärvården. Hela dag 2 ägnar vi åt ortostillverkning.

När: 22-23 november 2017, Dahlheinmers Hus, Slottskogsgatan 12, Gbg
        23-24 april 2018 , Dahlheimers Hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg

Pris: 4.995 kr exkl moms

Föreläsare: Ingrid Jönsson Leg arbetsterapeut
Sista anmälningsdag: 5 november 2017
                                   10 april 2018
Kompetenskrav: Leg arbetsterapeut

Info och anmälan: utbildning@lyrarehab.se