Tekniska hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättningar kan få tekniska hjälpmedel förskrivna för att klara sina vardagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet, i skolan eller på fritiden.

Hjälpmedlets uppgift är att kompensera för nedsatt eller förlorad funktion men även för att vidmakthålla funktion. Vi följer de riktlinjer satta av landstinget.