Vi arbetar inom följande områden med specialisering vardagsrevision:

Handrehabilitering

Sömn

Stress

Smärta

Neuropsykiatri

Minnesbedömning

Hjälpmedel

Bostadsanpassning