Naturmiljö

Jordens resurser är inte oändliga och vi måste alla se till att måna om vår jord. 
Vi på Lyra Rehab drar vårt strå till stacken genom att så långt som möjligt förflytta oss utan bil. Det tillfällen vi ändå använder bil kör vi "eko driving". 
Vi har källsortering på alla våra arbetsplatser och timer på apparatur och försöker så långt hålla ner användandet av papper  t ex genom att kalla till möten via SMS eller mail.

Arbetsmiljö

Vår personal är vår viktigaste inverstering. Mår inte våra anställda bra mår inte heller vårt företag bra.
Vi är övertygade om att hälsa inte bara är ett individuellt ansvar utan att vi som arbetsgivare har en viktig roll att spela.
Vi investerar i vår personal genom att ge friskvårdbidrag för träning. Vi erbjuder flexibla arbetstideroch uppmuntrar till reflektion i vardagen och tid för samtal. Vi ser även till att alla har en god ergonomisk arbetsmiljö.