Vi bemannar verksamheter med arbetsteapeut då verksamheten är i behov av förstärkning på grund av ökat arbetstryck, semester eller vid sjukdom. Uppdraget kan både vara för en kortare period eller en längre.

Vi arbetar även som konsulter i verksamheter där samarbetet sträcker sig över en längre tid eller tillsvidare.

Vi vet vad vi kan, Ni vet vad ni behöver, Vi kan leverera!

Välkommen att kontakta oss vid mail eller på telefon

victoria.jonsson@lyrarehab.se
Telefon: 0700-907292