Coaching

Coaching är en metod för att lösa problem målinriktat, engagerat och effektivt. Metoden handlar om att hjälpa andra att förstå sig själva och sin situation mer realistiskt men också i större perspektiv än vad man kan på egen hand.

Som coach hjälper jag dig:

  • klargöra ditt nuläge
  • tydliggöra hur du vill att din framtid ska se ut
  • formulera mål
  • välja vägar och lära metoder att hantera uppgifter och problem mer effektivt och kreativt

Boka gärna ett kostnadsfritt besök för att se om vi kan samarbeta kring din situation.