KBT

KBT hjälper personer att genomföra förändringar eller att nå ett mål. 
KBT är en verksam terapi t ex vid stress, ångest, oro, nedstämdhet eller sömnproblem.
Metoder som används är kognitiv beteendeanalys, kartläggning av tankar, känslor, fysiska reaktioner samt beteende.
Tonvikt läggs på här och nu.


Boka gärna ett kostnadsfritt besök
för att se om vi kan samarbeta kring din situation.

carina.gook@lyrarehab.se
Telefon: 0707-940701