Bostadsanpassning

Bidrag för anpassning av bostaden för personer med funktionshinder finns att söka via kommunen.

Vi hjälper till med bedömning och intyg till din ansökan. Vi kan även ge råd hur bostadens tillgänglighet kan förbättras.