Mobil logo

Lyra Rehab AB har bemannat vården i Västsverige med arbetsterapeuter sedan 2009

Att rekrytera och anställa egen arbetsterapeut kan ta tid, det kan vara svårt att bedöma kompetensen samt förutse hur stort behovet är. Vi på Lyra Rehab hjälper er gärna och bemannar med kompetenta arbetsterapeuter som arbetar flexibelt utifrån era behov vilket är kostnadseffektivt, ni går från en fast till en rörlig kostnad.

Skillnaden på Lyra Rehab och andra aktörer är att vi har specialiserat oss inom arbetsterapi. Teamet består av medarbetare med hög kompetens, är erfarna och motiverade. Samtliga medarbetare har vidareutbildningar inom livshantering såsom sömn och stresshantering samt fördjupade utbildningar inom hand och ortos tillverkning.

Önskar du hyra arbetsterapeuter? Vi på LYRA REHAB bemannar vårdenheter i bl a Göteborg, Kungsbacka och Varberg med våra arbetsterapeuter

Vi verkar inom olika branscher som primärvård, kommunal verksamhet, skolor, privatpersoner och företag som har behov av arbetsterapi och/eller livshantering.

Vi bemannar oftast verksamheter där samarbetet sträcker sig över en längre tid eller tillsvidare. I situationer när ni har behov av förstärkning på grund av ökat arbetstryck, semester eller vid sjukdom hjälper vi er gärna. Vi är flexibla och fokuserade på vårt uppdrag för att ni ska bli riktigt nöjda.

Vi vet vad vi kan, Ni vet vad ni behöver, kontakta oss gärna för en första dialog.  

Hyra arbetsterapeut. Att hyra arbetsterapeut är ett mycket kostnadseffektivt sätt att sköta bemanning vid produktionstoppar, semesterledighet, föräldraledighet och som en långsiktig lösning. Vi bemannar bland annat vårdenheter i regionerna Varberg, Kungsbacka och Göteborg med arbetsterapeuter.

Kungsbacka
Kungsbacka
Vallda
Vallda
Önskar du hyra arbetsterapeuter? Vi på LYRA REHAB bemannar vårdenheter i bl a Göteborg, Kungsbacka och Varberg med våra arbetsterapeuter