En av grundpelarna för hälsa är att männisor känner att de har kontroll på sin vardag. 
Det mest överlägsna sättet att förebygga ohälsa och sjukskrivning är att ha en så bra balans som möjligt mellan  aktiviteter på arbetet men ävan privat.
Det gäller att få båda arenor att samspela. Genom att prioritera och medvetandegöra hur de olika arenorna påverkar varandra uppnås en bättre hälsa.
Om personen är medveten om sitt aktivitetsmönster klarar han/hon av att hantera de utmaningar som privatlivet och arbetslivet består av. Ökad självinsikt och förmåga att analysera sitt eget mönster fungerar som ett vaccin mot ohälsa.

Om en anställd upplever arbetsmiljöproblem kostar det företaget 15 timmar/vecka av den anställdes tid,
38 % (Arbetsmiljöverket)Vi använder oss av olika verktyg för att personer ska kunna hantera stress, sömnproblem, negativa tankar, kunna prioritera, känna motivation och arbetslust. VI arbetar både preventivt men behanldar även  när ohälsan redan gett sig tillkänna. 

Ett exempel på metod vi anvnder oss av är det evidensbaserade verktyget ReDO (Redesign of daily occupations) framtaget av Lunds Universitet. Denna metod riktar sig till personer som har behov av att varaktigt förändra sin situation till ett mer fungerande liv. 

Vi håller föreläsningar i arbetsgrupper. Vi träffar även personer indivduellt för kartläggning och behandling.

Vår kompetens Er verksamhet!

Kontakta oss för mer information och samtal kring hur Ert behov ser ut

victoria.jonsson@lyrarehab.se
Telefon: 0700-907292

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text